Co ode mě dostanete za obrázky?

Podívejte se, co dostali ti před Vámi:

Pokud řeším rekonstrukci zahrady, nějaké dosadby, změny, úpravy, dost často zakresluji nové výsadby do fotky současného stavu.

Pokud se jedná o novostavbu „na zelené louce“ anebo stávající stav nemá smysl fotit, kreslím načisto.

Pár čarami se snažím vystihnout typický tvar a větvení stromů (jejich habitus) a textury trvalek a povrchů.