Orientační ceny pro rámcovou představu o ceně a očekávaném rozsahu služeb:

Obecně hodinová sazba: 1 000,- Kč/h

První návštěva na Vašem pozemku, včetně cesty a diskuse či konzultací na místě: jednorázová záloha 2000,- Kč (ta bude odečtena z ceny návrhu v případě uzavření dohody o spolupráci).

Konzultace Vašeho návrhu:

Obvyklý rozsah 2,5 – 3h, celkem cca 3 000,- Kč.

Doporučuji těm, kteří mají dojem, že to chtějí alespoň zkusit zvládnout sami a svěřit se architektovi se zdráhají, ať už z jakéhokoli důvodu. Pokud výsledkem konzultace bude zadání studie, odečtu Vám cenu konzultace od ceny studie.
Nabídka se týká pouze návrhů od vás, budoucích uživatelů zahrady.
Konzultace nenabízím pro návrhy od jiných subjektů, pokud máte pochybnosti, svěřte se jim, pokud jste nespokojeni, začneme od začátku, ale já práci druhých ctím a nepomlouvám.

Nezávazně poptat >>>

Studie Vaší zahrady:

Nejobvyklejší zadání, pokud nevíte, „jak do toho“, ale zároveň Vám to není úplně jedno a chcete rozumět tomu, co, proč a kam se může vysadit.

Nejmenší rozsah obsahuje půdorys (situaci pozemku se zakresleným zahradně-architektonickým řešením, zjednodušeným osazovacím plánem formou popisků a zároveň příp. kácením, měřítko 1:200 – 1:100), skici (2 – 3 charakteristické pohledy vč. popisků) a průvodní technickou zprávu, nejčastěji v textu mailem. Setkání v úvodu, jednu konzultaci a elektronické odevzdání.
Neobsahuje tabulku s výkazem použitých rostlin, počítačové vizualizace, výkresy stavebních konstrukcí (pergoly, přístřešky atd., pouze náčrty ve skicách), detailní rozkresy záhonů a podrobné výpisy trvalek, osazovací plán s kótami ani inventarizaci stávajících dřevin.

Obvykle to ale bohatě stačí k tomu, abyste si svépomocí anebo s pomocí dobrého zahradníka zahradu realizovali, rostliny dle plánku pořídili a měli následně radost z vlastní práce.

Cena od cca 15 000,- Kč (terásky, zahrádky u bytů, řadovky do cca 100m2) až 35 000,- Kč a více (větší zahrady, práce s terénem, vodní prvky).

Další podklady (výkaz rostlin, výkaz veškerého materiálu, podklad pro rozpočet, technologický postup, kótovaný osazovací plán, podrobnější plánky záhonů, náčrty stavebních prvků…) dle dohody mohu nabídnout, vyjma počítačové vizualizace – kreslím výhradně ručně.

Finální cenu dohodneme přímo pro Váš projekt po úvodním setkání, a to na základě nabídky, kterou odesílám cca do týdne po setkání. Cena je pak fixní.

Nezávazně poptat >>>

Workshop na Vaší zahradě:

Workshop je určen pro aktivní „stavitele“, kteří nečekají na to, „s čím přijdu“. Přijít s něčím budete muset Vy. Typický klient je odhodlaný si udělat zahradu sám, ale tohle mu pomůže celý proces urychlit a udržet směr. Pokud se ztratíte, nenechám Vás na holičkách, ale provedu Vás zase až tam, kdy se „chytíte“ sami a dojdete to jistým krokem do konce.
Celková cena za cca dvoudenní workshop je 20 000,- Kč včetně mé cesty k vám.

Výhoda oproti studii, byť by byla třebas i „levnější“, je fakt, že Vám, obrazně řečeno, nedodám nalovené ryby, ale uvidíte, jak se chytají a sami si je chytíte.

Nezávazně poptat >>>

Konzultace provozního charakteru na zahradně-architektonické téma, případně stran údržby zahrady či technického řešení:

Obvyklá cena 500,- Kč – 1 000,-  Kč.

Nejčastější důvod zapínat Zoom, Meet nebo WhatsAppové video (nebo jiného klienta, Messenger, Cokoli). Voláte, protože sice u vás na zahradě tak nějak všechno celkem dobrý, ale nevíte, co s trávami na zimu, co ostříhat v předjaří, kam patří odkopek od sousedky anebo proč vám usychá borovice. Po domluvě si zavoláme a obvykle během půlhodiny či hodiny vše vyřešíme, zaplatíte pak na účet díky QR kódu nebo se domluvíme, co s tím, základní rozjezdové konzultace mají moji klienti ke studiím v ceně.

Nezávazně poptat >>>